Je Gemeente Telt is een initiatief van Tree company en De Wakkere Burger vzw, ondersteund door de Universiteit Antwerpen en Het Nieuwsblad.

Tree company is gespecialiseerd in het begeleiden van online participatietrajecten en het opzetten van online tools voor maatschappelijke projecten. De Wakkere Burger vzw is een sociaal-culturele organisatie die zich inzet voor burgerparticipatie en (lokale) democratie in Vlaanderen.

Daarnaast wordt Je Gemeente Telt inhoudelijk ondersteund door de Universiteit Antwerpen. Zij doet onderzoek naar de impact van de financieringsstromen op lokale beleidskeuzes. Het Nieuwsblad levert de expertise op het vlak van lokale journalistiek. Zo kan je de begrotingsgegevens koppelen aan het lokale nieuws uit jouw gemeente.